samsunda konteyner nakliye , konteyner tahmil tahliye hizmetleri

samsunda kutulu ve gene ürün depolama

 

Hizmetlerimiz:

 

Karadan gemiye, gemiden Karaya yükleme ve boşaltma (tahmil-tahliye) Hizmeti

 Dolum sahasına getirilen konteynerlere makine veya makinesiz iç dolum Ve boşaltma hizmetlerinin verilmesi.

 Yüklenen konteynerlere gerektiğinde lashing hizmeti verilmesi

 Kuru yüklerin (hurda,kağıt, çubuk demir ve sac ürünleri v.b.) gemiden Kamyona veya kamyondan gemiye yükleme ve boşaltma hizmetleri

Yükün, rıhtım ve geçici depolama yerlerinden veya kara-deniz vasıtasından alınıp, gemi veya bordasına getirilmesi, yüklenmesi, geminin ambar veya güvertesine indirilmesi, yükleme-boşaltma lashing hizmetlerinin verilmesi.

 Gemiye yüklenmiş olan konteynerlerin, çeşitli nedenlerden dolayı (yerinin değiştirilmesi, yanlış yere hatalı yüklenmesi) gemiden karaya, karadan tekrar gemiye yüklenmesi ile oluşan yer değiştirme shifting hizmetlerinin sağlanması.

Konteynerlerin, geminin içinde, gemi ambarları arasında veya aynı ambar içinde konteynerlerin ve yükün indirilmeden ve boşaltmadan yerinin değiştirilmesi gemi-içi shifting hizmetlerinin sağlanması.

 Konteynerlerin bulunduğu yerde açılıp içine bakılması ya da ön tarafından numune alınması konteyner muayene hizmetlerini sağlanması.

Taşmalı düz konteynerlerde konteynerin veya yükün araç üzerine stacker veya sapanla ile alınmasının sağlanması.

İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerlerin içinin konteyner yükleme istasyonu sahasında konteynerin kağıt ile kaplanmasının gerçekleştirilmesi.

İhracat dolumu için konteynerlerin içlerinin süpürülmesi veya talep edilirse konteynerlerin yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması.

Konteynerlerin içindeki yükleri sağlamlaştırmak ve sabitleştirmek için yüklerin konteynerlere bağlanması veya bağlarının çözülmesi lashing ve unlashing hizmetlerinin verilmesi.

Üstü açık konteynerlerin üstüne muşamba örtülmesi ve benzeri hizmetlerin verilmesi.