Tam Lojistik, samsun ilinde kapalı depo kiralama, Antrepo hizmetleri,  depolama hizmetlerini salt stoklama, yükleme veya boşaltmanın ötesine taşıyabilmek için gerekli teknoloji, bilgi birikimi ve altyapıya yatırım yapıyor.Samsunda konteyner tahmil tahliye

Samsuda genel kargo depolama kapalı açık depo kiralama hizmetlerini icra ediyor.

 

  

• Gümrüklü Depolama Hizmetleri -Genel Antrepo

• Kapalı Depolama Hizmetleri

• Cross-dock, Proje ve Geçici Depolama Operasyonları

• 15 farklı ilde Depolama ve Hizmet Yeteneği

• Tüm Depolarla Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonların Entegrasyonu

• RF ve Uzman Yazılım (WMS) Destekli Depo Operasyonları

• Envanter Yönetimi

• Elleçleme, Ambalaj, Montaj vb. Katma Değerli Hizmetler

• Süreç Analizi ve Optimizasyon gibi İleri Mühendislik Hizmetleri

 

Satın alma

 Depolama hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz için ambalaj v.b. sarf malzemelerinin satın almasını gerçekleştiriyor ve müşterilerimizi gereksiz zaman harcayan bu tür iş yüklerinden kurtarıyoruz.

 

 Evrak Düzenleme

 

Depodan gerçekleştirilen ürün sevkiyatında ürün sahibi firmanın yasal olarak düzenlemesi gereken evrakları, firma yetkilendirmesi ile onun adına düzenlenliyor, bu sayede outsource edilmiş depolarda günde birkaç evrak düzenlemek için gereksiz firma personeli istihdamından ve zamandan tasarruf sağlıyoruz.

 

Set/Promosyon Oluşturma 

 

Müşterilerimizin kampanya dönemlerinde, depolaması yapılan ürünlerin birleştirilmesi veya promosyon olarak ana ürüne 

eklenecek ürünlerin depoya alınarak birleştirilmesi ile yeni Stok Kartlarının- SKU (Stock Keeping Unit) oluşturulması hizmetlerini sunuyoruz.  

  

Kısmi Üretim

 

Depolama hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz için Özel Marka (Private Labeling) ambalajlama üretimleri, ürün için promosyon dönemine özel kap üretimi, son kullanıcı ihtiyacına dönük ürüne aksesuar, ilave parça montajı gibi ürünün son halini alma sürecinde kısmi üretim hizmetleri sağlıyoruz.

 

Etiketleme- Kullanım Kılavuzu İlavesi

  

Gerek ithalat gerekse ihracat ürünlerinin son kullanıcı ülke yasal mevzuatı gereği veya müşteri özel talepleri doğrultusunda

etiketlenmesi ve/veya kullanım kılavuzlarının ilavesi ile taşıma araçlarına teslimi hizmetleri sunuyoruz.

 

Koruyucu Ek Ambalajlama

 

Depolardan değişik taşıma modelleri ile sevk edilebilecek olan ürünler için, taşıma araçlarımızda ambalaj gereksinimlerine uygun ek koruyucu ambalajlama hizmeti sunuyoruz.

 

Personel Temini ve Yönetimi

 

Müşterilerimizin özellikle geçici dönemli proje çalışmalarında kullanılmak üzere nitelikli ve/veya niteliksiz iş gücü ihtiyaçlarını 

proje kapsamında değerlendiriyor ve gerekli durumlarda kısa dönemli istihdam organizasyonu ve yönetimini gerçekleştiriyoruz.